Welkom!

REZ Management & Bedrijfsstrategie levert strategische diensten bij vastgelopen projecten en bedrijfsvoering problematiek. Ons specialisme is het ontsluiten van kracht binnen een onderneming en strategische marketing.
Een schip kan alleen bestuurd worden als het vaart. Kracht en beweging zijn hierbij essentieel. Als de kracht ontsloten is en de richting gekozen, wordt de klant belangrijk…

 Hoe ontsluit ik kracht in een onderneming?

Hoe ontsluit ik kracht in een onderneming

De realisatie van oplossingen voor bedrijfsvoering problematiek wordt mogelijk door:

    • bijzondere oplossingen te bedenken voor bedrijfskundige problemen.
    • deze oplossingen te koppelen aan marketing, ICT en het internet.
    • het creeeren van sense of urgency.
    • het op de juiste manier focussen op de gekozen oplossing.
    • timing bij het initieren van de oplossing. – en borging.

In het MKB en MKB+ segment zijn er veel uitdagingen op het gebied van klantwerving, bedrijfsvoering en het internet. Vaak hebben deze uitdagingen een dieper liggende oorzaak op het gebied van bedrijfsstrategie. We kijken met een bedrijfsbedrijfskundige blik naar  het totaalbeeld en kiezen er bewust voor om buiten de gebaande paden een creatieve oplossing te zoeken. Dit komt terug in een onconventionele aanpak bij de probleembenadering en het uitwerken van de oplossing.