Sun Tzu en succesvolle projecten

Diegenen die mij wat beter kennen weten dat ik altijd probeer te werken volgens een vast stramien. Dat heeft natuurlijk te maken met de gebruikelijke projectmanagement methoden, maar ook met iets anders.

Iets dat mij mateloos biologeert is de vraag waarom nog altijd minder dan 50% van alle projecten in de dienstensector succesvol zijn. Ik heb er zo langzamerhand dan ook een hele studie van gemaakt om te ontdekken welke factoren een rol spelen bij succesvolle projecten.

Lang niet ieder project leent zich natuurlijk voor dezelfde aanpak en daarom probeer ik vaak elementen uit verschillende gebieden van de literatuur mee te nemen. Je moet nu eenmaal andere instrumenten gebruiken bij Agile projecten, met intrinsiek gemotiveerde medewerkers, dan bijvoorbeeld bij een klassiek strategisch project dat hierarchisch wordt aangestuurd.

Sun Tzu

Een van de voor mij meest fascinerende boeken op het gebied van motivatie, mensen en strategie heet “The Art War” door Sun Tzu (450 b.c.).
Hoewel de overdrachtelijke Chinese teksten zich niet lenen voor directe vertaling, is veel van wat er in dit boek beschreven staat nog steeds van toepassing. Dit komt doordat het gaat over menselijk gedrag.
In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, gaat het niet in de eerste plaats over strijd, maar juist over winnen zonder strijd.
Ik maak weleens gebruik van de technieken die in dit boek staan beschreven, omdat project managen(vooral in organisaties waar iets gerealiseerd moet worden) wel iets heeft van “overwinnen zonder strijd”.  Soms is dit instrument ook zo krachtig, dat je moeite hebt te geloven dat je dit zelf binnen zo korte tijd veroorzaakt hebt. Ik heb dan ook prachtige anekdotes over zaken die ik voor mijn projecten moest regelen, waarbij het effect bijna doorsloeg. Hierbij veroorzaakte het gebruik van het instrument dusdanige kracht, dat het dreigde contraproductief te gaan werken. De technieken zijn zo krachtig dat ik in sommige gevallen zelfs mijn opdrachtgever de instrumenten niet in handen geef, eenvoudigweg omdat dit een destructieve consequentie zou hebben voor de organisatorische balans.

Overigens gebruiken veel moderne management goeroes delen uit  Sun Tzu, al dan niet bewust. Kotter is zo’n voorbeeld (Help onze IJsberg smelt). Modern projectmanagement volgens het boekje is nog wel wat anders dan de psychologie van een organisatie leren begrijpen en beïnvloeden. Ik pleit er dan ook voor om psychologie van groepsgedrag  op te gaan nemen in volwassen projectmanagement methodes.

 


logo_rss Lees meer artikelen…